Το Εργαστήρι μας

Το υπερσύγχρονο εργαστήριο μας διαθέτει χώρους ιδανικούς για την επεξεργασία, την φύλαξη, την ωρίμανση και την κατάψυξη των προϊόντων μας,  κάτω από άριστες συνθήκες υγιεινής και σύμφωνα με

τις αρχές των συστημάτων διαχείρισης Ασφαλείας Τροφίμων ISO 22000.

Αρχή μας η τήρηση όλων των κανονισμών ασφαλείας και ατομικής προστασίας των εργαζομένων μας.